Energiezuinige woning Park16Hoven

Niet elke architect krijgt de kans om zijn eigen huis te bouwen en toen zich in 2015 de mogelijkheid voordeed om een kavel in Park16Hoven te bemachtigen, hebben wij niet lang geaarzeld. Bij het ontwerp van de woning is met name gekeken naar de zogenaamde ‘total cost of ownership’, dat wil zeggen: alle kosten gemoeid met het bezit van het huis. Dus niet alleen de initiële kosten van het realiseren van de woning, maar ook energiekosten, onderhoudskosten, en dergelijke. Een logische keuze die hier uit voort vloeide, was om de kozijnen van aluminium te maken. Zodoende hoeft er niet gereserveerd te worden voor telkens terugkerende schilderskosten, maar volstaat het om de kozijnen elk jaar in de autowas te zetten. Uiteraard is de woning zeer energiezuinig, waarbij gezocht is naar een gevelsysteem dat een hele hoge isolatiewaarde biedt, maar tegelijk niet zo’n dik gevelpakket oplevert. Uiteindelijk is gekozen voor ‘passief bouwblokken’. Deze op Lego lijkende blokken zijn simpel in elkaar te klikken en vormen, eenmaal gevuld met beton, de draagmuren voor de vloeren.

Wilt u meer informatie?