Architect aan Zet

Architect aan Zet

Sinds 1 oktober 2020 ben ik gecertificeerd als Architect aan Zet. Dit houdt in dat u via mij een eenvoudig bouwwerk in Rotterdam en omgeving kunt laten realiseren, zonder dat daarbij een vergunning aangevraagd dient te worden. Bij eenvoudige bouwwerken moet u denken aan een dakkapel, dakopbouw of aanbouw, maar ook één of twee nieuwbouwwoningen vallen hieronder. Voordeel is uiteraard de kortere doorlooptijd en – ook niet onbelangrijk – het vervallen van de legeskosten.

Het betreft hier een proef van de gemeente Rotterdam, vooruitlopend op nieuwe wetgeving die volgend jaar van kracht wordt, waarbij de overheid zich als toetsende instantie gaat terugtrekken en de ruimtelijke en bouwtechnische kwaliteitsborging bij de marktpartijen gaat leggen.

Op bovenstaande kaart kunt u zien voor welke delen van Rotterdam en omgeving deze regeling geldt. Sommige gebieden zijn uitgesloten, omdat het hier bijvoorbeeld om beschermd stadsgezicht gaat. Concreet vergt de Architect aan Zet-methode een externe kwaliteitsborger in de vorm van een collega-architect, die onafhankelijk een oogje in het zeil houdt. De kosten voor dit extra paar ogen worden gesubsidieerd.

Wilt u meer informatie?